– Βασικές πληροφορίες για την Εμφύτευση μαλλιών SAFE FUE

Πρόκειται για την πιο απλή εκδοχή στην εξέλιξη της τεχνικής FUE. Όπως και στην παραδοσιακή FUE , έτσι και στην SAFE / FUE , γίνεται εξαγωγή των τριχικών θυλάκων ένα προς ένα από την δότρια περιοχή και μετά εμφυτεύονται ένα προς ένα στην αραιωμένη περιοχή. Η βασική της διαφορά από την manual FUE , είναι ότι χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των τριχοθυλακίων , ειδικό μηχάνημα ( S.A.F.E. system) το οποίο διευκολύνει την πιο γρήγορη αφαίρεση και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των τριχοθυλακίων που εξάγονται. Η επανατοποθέτηση των τριχοθυλακίων στην αραιωμένη περιοχή γίνεται με ειδικούς «εμφυτευτές» , σύμφωνα με την πυκνότητα και την γωνία έκφυσης που επιλέγει ο ιατρός.

– Πλεονεκτήματα :

Χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τις πιο προηγμένες τεχνικές
Φυσική εμφάνιση των μαλλιών

– Περιορισμοί :

Ενδείκνυται μόνο για μικρές περιοχές αραίωσης έως 500 τριχοθυλάκια ( 1500 τρίχες) π.χ. μικροί κρόταφοι, πύκνωση μπροστινής γραμμής, φρύδια κλπ.
Σε μεγαλύτερου αριθμού τριχοθυλακίων συνεδρίες, υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό ΜΗ επανέκφυσης , λόγω αυξημένου χρόνου παραμονής τους εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος.