ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι τρίχες αναπτύσσονται μέσα σε προστατευτικό περίβλημα το οποίο ονομάζεται τριχοθυλάκιο και μπορεί να παράγει συνήθως έως 4 τρίχες. Στο μπροστινό μέρος του τριχωτού υπάρχουν τριχοθυλάκια που περιέχουν μία τρίχα, ενώ στο πάνω και πίσω μέρος του τριχωτού τα τριχοθυλάκια περιέχουν και περισσότερες τρίχες. Συνήθως, τα τριχοθυλάκια που βρίσκονται στο πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής είναι ανθεκτικά στους παράγοντες που προκαλούν τριχόπτωση.
Η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται με τριχοθυλάκια που λαμβάνονται από το πίσω και πλάγιο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής όπου η τριχοφυΐα δεν επηρεάζεται από την τριχόπτωση και για το λόγο αυτό η περιοχή ονομάζεται Δότρια Περιοχή Σταθερής Τριχοφυΐας.
Με τη μεταμόσχευση μαλλιών ανακατανέμονται τα τριχοθυλάκια στο τριχωτό της κεφαλής για να καλύψουν τις περιοχές του τριχωτού που παρουσιάζουν αραίωση. Δε δημιουργείται επομένως επιπλέον τριχοφυΐα, απλώς η υπάρχουσα αξιοποιείται για να ενισχύσει τις περιοχές που έχουν υποστεί την επίδραση της τριχόπτωσης. Επειδή τα μεταφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν ανθεκτικά στην τριχόπτωση και στην περιοχή που τοποθετήθηκαν, συνεχίζουν να αναπτύσσονται κανονικά και δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα μαλλιά.
Η μεταμόσχευση μαλλιών εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις Ανδρογενετικής Αλωπεκίας (του πιο κοινού τύπου ανδρικής τριχόπτωσης που ωστόσο παρουσιάζεται και στις γυναίκες ως Γυναικείου Τύπου Ανδρογενετική Αλωπεκία), σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει αραίωση των μαλλιών οφειλόμενη σε ειδικές αιτιολογίες, καθώς και στις περιπτώσεις αντιμετώπισης ουλών, εμφύτευσης φρυδιών κα.
Όχι, αν και με τις σύγχρονες τεχνικές η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι σημαντικό να υπάρχει δότρια περιοχή επαρκούς πυκνότητας τριχοφυΐας και απαραίτητο να πραγματοποιείται αρχικά διάγνωση και λήψη ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι υγείας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης μαλλιών ή αν υπάρχει κάποια μορφή τριχόπτωσης για την οποία αντενδείκνυται η μεταμόσχευση μαλλιών.
Βάσει του γενετικού τους κώδικα, τα μεταφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν ανθεκτικά στη δράση των ορμονών που ευθύνονται για την εμφάνιση τριχόπτωσης και μετά την τοποθέτησή τους στην περιοχή της αραίωσης. Δεν πέφτουν επομένως τα μαλλιά της μεταμόσχευσης. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι ίσως ένας αμελητέος αριθμός από αυτά τα μαλλιά να πέσει όταν περάσουν αρκετά χρόνια και το άτομο βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένη ηλικία.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα ποσοστό των νέων μαλλιών της μεταμόσχευσης πέφτει κατά τις πρώτες 15-20 μέρες μετά την επέμβαση και αρχίζει να φυτρώνει και πάλι μετά από 3 τουλάχιστον μήνες. Η πυκνότητα σταδιακά αυξάνεται και απαιτούνται τουλάχιστον 10 μήνες για να έχουμε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση μαλλιών.
Σε ένα προσωπικό ραντεβού διάγνωσης, οι ειδικοί μας θα εκτιμήσουν το είδος και τα χαρακτηριστικά της τριχόπτωσης και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού θα αποσαφηνιστεί αν ενδείκνυται για εσάς η μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς και το είδος της τεχνικής/-ων που είναι κατάλληλη/-ες για εσάς.
Η συνήθης διάρκεια της επέμβασης είναι 3 έως 5 ώρες και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της συνεδρίας και το είδος της τεχνικής. Κατά τη διενέργεια της συνεδρίας μπορείτε να ακούτε μουσική ή να βλέπετε τηλεόραση, ώστε οι ώρες αυτές να κυλήσουν όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα για εσάς.
Η ιατρική ομάδα της PRIME CLINIC εφαρμόζει τοπική αναισθησία & τις πιο εξελιγμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, κατακτώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την επέμβαση ανώδυνη διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Αν τηρηθούν με ακρίβεια ο μετεγχειρητικές οδηγίες που θα σας δοθούν, η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών δεν έχει επιπλοκές ή παρενέργειες.
Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση απαιτείται κάποια προσεκτική και ιδιαίτερη μεταχείριση τόσο για τη δότρια όσο και για τη λήπτρια περιοχή. Στην πορεία ωστόσο τα μαλλιά της μεταμόσχευσης δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα σε σχέση με τα υπόλοιπα μαλλιά και μπορούν να δεχτούν κάθε είδους υπηρεσία κομμωτικής.
Μετά την επέμβαση σας δίδονται αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες –γραπτά και προφορικά. Ενημέρωση λαμβάνετε και κατά το ραντεβού διάγνωσης, όπου οι ειδικοί σας ενημερώνουν για τα στάδια της μετεγχειρητικής εξέλιξης.
Η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μαλλιά (τριχοθυλάκια για την ακρίβεια) που προέρχονται από το ίδιο το άτομο. Σε διαφορετική περίπτωση τα τριχοθυλάκια θα απορριφθούν από τον οργανισμό ως ξένο σώμα.
Η απόφαση για μεταμόσχευση μαλλιών λαμβάνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Γενικότερα πάντως, είναι προτιμότερο να προχωρά κανείς σε μεταμόσχευση μαλλιών όσο ακόμη βρίσκεται σε μη προχωρημένη αραίωση.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τη μεταμόσχευση μαλλιών ανακατανέμεται η υπάρχουσα ποσότητα μαλλιών και δεν δημιουργείται επιπλέον. Είναι επομένως αδύνατο να επιτευχθεί η πυκνότητα που υπήρχε πριν την εμφάνιση της αραίωσης (Αυτός ο περιορισμός όμως πιθανόν στο μέλλον να αρθεί εάν εφαρμοστεί η κλωνοποίηση της τρίχας). Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης ωστόσο μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικό από άποψη πυκνότητας.
Πάντα με την προϋπόθεση της διενέργειας διάγνωσης, γενικότερα είναι προτιμότερο αρχικά να ακολουθείται κάποια θεραπεία κατά της τριχόπτωσης για να περιορίσει όσο το δυνατόν το ρυθμό εκδήλωσης της αραίωσης. Μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Για τα PRIME CLINICS , η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί πρώτα από όλα μια υπεύθυνη ιατρική πράξη. Η ιατρική ομάδα (επικεφαλής ιατρός, βοηθοί ιατροί, αναισθησιολόγος, νοσηλευτικό προσωπικό) ενεργούν με απόλυτο επαγγελματισμό, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους επεμβάσεων, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.
Οι σύγχρονες μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται με μεταφορά τριχοθυλακίων (Μεταμόσχευση Τριχοθυλακικών Μονάδων) και διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων. Καλύτερη τεχνική θεωρείται κάθε φορά εκείνη που επιλέγεται ως κατάλληλη, βάσει της αξιολόγησης των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται και συνδυασμός τεχνικών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιείται έπειτα από τη συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων (είδος τριχόπτωσης, βαθμός αραίωσης, δυνατότητες δότριας περιοχής κα) από τους ειδικούς και το γιατρό της μεταμόσχευσης μαλλιών.
Πέρα από το τριχωτό της κεφαλής, η μεταμόσχευση τριχοθυλακίων εφαρμόζεται και για σχηματισμό φρυδιών κα
Κατά το σχεδιασμό του πλάνου της μεταμόσχευσης μαλλιών, ο γιατρός σχεδιάζει τη μετωπιαία γραμμή λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου όσο και τους κανόνες της αισθητικής ιατρικής. Αν όμως θεωρούν ότι οι απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου δεν θα οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα (όπως για παράδειγμα πολύ χαμηλή μετωπιαία γραμμή σε άτομο μεγαλύτερης ηλικίας) θα εξηγήσουν στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους αντενδείκνυται μια τέτοια επιλογή.
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επουλωτική ικανότητα του οργανισμού σας, από το είδος της επέμβασης, καθώς και τη φύση των δραστηριοτήτων που ακολουθείτε. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει εξατομικευμένα ανάλογα με το επάγγελμα και τις λοιπές δραστηριότητές σας.Όσον αφορά την επιστροφή στην επαγγελματική δραστηριότητα, κάποιοι επιστρέφουν στην εργασία τους ακόμη και την επόμενη μέρα της μεταμόσχευσης, άλλοι που οι απαιτήσεις της εργασίας του έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, προτιμούν την πραγματοποίηση μεταμόσχευσης μαλλιών κατά την έναρξη της άδειάς τους.
Μια επιτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών δε γίνεται αντιληπτή ακόμη και από άτομα του πολύ κοντινού περιβάλλοντός σας.
Με τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών που εφαρμόζουν οι γιατροί των PRIME CLINICS, είναι δυνατό να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμη και με μία συνεδρία. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών για την ολοκλήρωση του αποτελέσματος ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση και εξαρτάται από την υπάρχουσα και την επιθυμητή κατάσταση. Υπάρχουσα κατάσταση είναι το στάδιο αραίωσης των μαλλιών στο οποίο βρίσκεστε και οι δυνατότητες της δότριας περιοχής σας. Επιθυμητή κατάσταση είναι η εικόνα που επιθυμείτε να έχετε (αρκεί να είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Η επιθυμητή εικόνα θα ορίσει και τις απαιτήσεις για την πυκνότητα των μαλλιών σας. Οι γιατροί της κλινικής μας συνεκτιμούν τα παραπάνω στοιχεία με σκοπό να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη δυνατή λύση.
Ακόμη και αν τα τριχοθυλάκια μιας δότριας περιοχής μειωθούν κατά το ήμισυ, η αραίωση αυτή δεν είναι ορατή. Σε μια πολύ πυκνή δότρια περιοχή περιλαμβάνονται περίπου 90-100 τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό, δηλαδή περίπου 10.000 τριχοθυλάκια με δυνατότητα αξιοποίησης.
Φυσικά, αρκεί να ενημερώσετε το ιατρικό προσωπικό μας για το είδος της φαρμακευτικής αγωγής και τη διάρκειά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να σταματά ένα διάστημα πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών.
Η όλη διαδικασία διαχείρισης των τριχοθυλακίων (εξαγωγή, διαφύλαξη, τοποθέτηση) επιβάλλεται να είναι πολύ προσεκτική για να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός αυτών που θα οδηγούσε σε μη έκφυση. Ωστόσο, ακόμη και αν οι παραπάνω διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, ενδέχεται κάποια τριχοθυλάκια ( 2-5 % ) να μην αναπτυχθούν κανονικά και αυτό να οφείλεται σε κάποιον απρόβλεπτο παράγοντα.
Η τριχόπτωση αποτελεί συνήθως μια εξελισσόμενη διαδικασία την οποία δεν μπορεί να αναστείλει η μεταμόσχευση μαλλιών. Τα εμφυτευμένα τριχοθυλάκια παραμένουν στο τριχωτό εφ΄όρου ζωής, όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα σταματήσει η τριχόπτωση για τα υπόλοιπα μαλλιά.
Η επιτυχία μιας μεταμόσχευσης μαλλιών κρίνεται κυρίως από τη φυσικότητα του αποτελέσματος, καθώς δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή παρά μόνο από ειδικούς και μάλιστα από πολύ κοντινή εξέταση του τριχωτού.
Βεβαίως, μάλιστα ο ρόλος των θεραπειών τριχόπτωσης είναι να προσφέρουν μια προληπτική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης που αποσκοπεί στη συντήρηση των μαλλιών. Ανάλογα πάντα με την εξέλιξη της τριχόπτωσης, μελλοντικά ενδεχομένως να χρειαστεί και μεταμόσχευση μαλλιών.
Επειδή η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί επέμβαση ήπιας μορφής (μικροεπέμβαση), μετά το πέρας της διαδικασίας (που διαρκεί λίγες ώρες) δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική και επιστρέφετε στο σπίτι.
Υπάρχει περίπτωση ένα μικρό ποσοστό της υπάρχουσας τριχοφυΐας να επηρεαστεί προσωρινά από τη μεταμόσχευση, καθώς η εμφύτευση των τριχοθυλακίων ενδέχεται να επιφέρει μια μορφή σοκ (shockloss) σε ένα μέρος των υπαρχόντων μαλλιών με αποτέλεσμα αυτά να χαθούν σε διάστημα 15-20 ημερών μετά τη μεταμόσχευση. Η απώλεια αυτή είναι προσωρινή και τα μαλλιά θα αναπτυχθούν και πάλι.