Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους χρήσης

Τα PRIME CLINICS οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας , οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού μας τόπου www.primeclinics.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, κατά την επίσκεψή του και πριν από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεση του. Οι παρακάτω όροι χρήσης αναφέρονται για όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου της εταιρείας μας.

Το περιεχόμενο του www.primeclinics.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την λειτουργικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Απαγορεύεται να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την συγκατάθεση των Prime Clinics.

Το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Οι πελάτες / χρήστες του δικτυακού μας ιστότοπου πρέπει να ζητάνε πάντα τις συμβουλές εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Το www.primeclinics.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται τα Prime Clinics και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από τα Prime Clinics υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και του τμήματος περί πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει ταυτοχρόνως, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Τα Prime Clinics μπορεί να καταγράφουν και να συλλέγουν αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών. Προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη-χρήστη τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο primeclinics.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται : ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικά στοιχεία όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποθηκεύονται σε κανέναν online server παρά μόνο σε τοπικό υπολογιστή της εταιρείας μας. Πρόσβαση σε αυτόν έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα από το προσωπικό των Prime Clinics και κανένας άλλος. Ωστόσο σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας ενός επισκέπτη / χρήστη έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Θα πρέπει ο χρήστης να μας ενημερώσει άμεσα για να ενεργήσουμε ανάλογα για την αλλαγή ή κατάργηση των στοιχείων επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με τα Prime Clinics την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της εν γένει, υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο επισκέπτης / χρήστης θεωρεί τους Όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Απορήτου

Τα PRIME CLINICS δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που συλλέγει από φόρμες επικοινωνίας, διαγωνισμούς, διαφημίσεις κ.α. δεν αποθηκεύει τίποτα σε κάποιο κοινόχρηστο server όπου μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε. Όλα τα στοιχεία μαζεύονται στον κεντρικό server της επιχείρισης που τον αποκλειστικό έλεγχο τον έχουν οι προϊστάμενοι της επιχείρισης.

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει.

Επιπλέον η Prime Clinics δηλώνει αποποίηση ευθύνης για το facebook για το απόρρητο.