Ίσως να μην έχετε ακούσει ξανά τον όρο HGA ,ο οποίος σημαίνει Hair Growth Accelerator.

Τα PRIME CLINICS σε συνεργασία με το δίκτυο FUE EUROPE εφαρμόζουν και στην Ελλάδα την μέθοδο εμφύτευσης μαλλιών που σας εγγυάται 100% επανέκφυση όλων των εμφυτευμένων τριχοθυλακίων.

Πρόκειται για μία ειδική επεξεργασία, κάθε τριχοθυλακίου ξεχωριστά , με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους, αποκλείοντας την πιθανότητα κάποια τριχοθυλάκια να μην αναπτυχθούν, όπως συμβαίνει μερικές φορές με τις παραδοσιακές απλές τεχνικές

Η διαδικασία γίνεται με εγκεκριμένα πρωτόκολλα από το FDA Αμερικής και από έμπειρους ειδικούς ιατρούς.