Εμφύτευση μαλλιών με εγκεκριμένα πρωτόκολλα από το FDA Αμερικής

Η πρωτοποριακή μέθοδος εμφύτευσης μαλλιών H.G.A. – Sapphire FUE την οποία εφαρμόζουν κατ΄αποκλειστικότητα τα PRIME CLINICS σε συνεργασία με τον οργανισμό Sapphire FUE EUROPE και με πιστοποίηση ISHRS, διασφαλίζει την βιωσιμότητα των εξαγόμενων τριχοθυλακίων και την 100 % ανάπτυξή τους.

Πρόκειται για μια ειδική επεξεργασία , κάθε τριχοθυλακίου ξεχωριστά , με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες έτσι ώστε καθ’όλη την διάρκεια της αναμονής τους να διατηρούνται στο ελεγχόμενο φυσικό τους περιβάλλον με την υποστήριξη αυτόλογων αυξητικών παραγόντων.

Η διαδικασία εφαρμόζεται με εγκεκριμένα πρωτόκολλα από το FDA Αμερικής και από έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς.

Με τεχνογνωσία και εμπειρία, πάνω από 25 έτη είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα που μπορούμε να προσφέρουμε. Γι αυτό σε κάθε μας περιστατικό δίνουμε γραπτή εγγύηση για το τελικό αισθητικό σας αποτέλεσμα.

Μάθετε περισσότερα


Στο prime A περιλαμβάνονται αραιώσεις από 800 έως 2000 τριχοθυλάκια. Γίνεται πλήρη κάλυψη της αραιωμενης περιοχής όσα τριχοθυλακια κι αν χρειαστούν. Πραγματοποιείτε σε μια συνέδρια διάρκειας 4 με 6 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται έλεγχοι 15μερου, 1,5 μήνα , 3μηνου, 6μηνου κ 9μηνου, οι οποίοι είναι προαιρετικοι.